HOME INLEIDING OPDRACHT VERWERKING BRONNEN AFSLUITING DOCENT
 

Verwerking


Het maken van de canon gaan jullie op de volgende manier aanpakken:

Stap 1
Ga naar www.entoen.nu. Dit is de site van de Nederlandse geschiedeniscanon. Beantwoord de volgende vragen.

  1. Leg uit wat een geschiedeniscanon precies inhoudt.
  2. Uit hoeveel onderwerpen bestaat de Nederlandse canon?
  3. Noem vier onderwerpen die in de Nederlandse canon staan.
  4. Bedenk waarom deze onderwerpen belangrijk zijn voor de Nederlandse geschiedenis.

Stap 2
Kijk bij opdracht nog eens goed wat de bedoeling is dat je gaat doen. Beantwoord de volgende vraag:

  • Wat ga je tijdens het uitvoeren van deze webquest doen?

Stap 3
Bekijk de bronnen. Aan de hand van deze informatie gaan jullie de Surinaamse canon samenstellen. Beantwoord eerst de volgende twee vragen:

  1. Welke onderwerpen zeggen jou het meeste?
  2. Wat weet je van die onderwerpen?

Stap 4
Ga naar beoordeling. Beantwoord de volgende vraag:

  • Aan welke eisen moet de canon voldoen?

Stap 5
Vorm groepjes van vier.

Stap 6
Ga naar het plan van aanpak. Bespreek met je groepje hoe jullie het samenstellen van de canon aan gaan pakken. Laat het goed keuren door de docent. Wanneer het is goedgekeurd door de docent kunnen jullie verder naar stap 7.

Stap 7
Ga met je groep aan de slag met het maken van de Surinaamse canon. Ga te werk zoals jullie in het plan van aanpak hebben afgesproken. Tijdens het uitvoeren gaan jullie een logboek bijhouden. Bij de bronnen vind je de benodigde informatie. Verlies de opdracht niet uit het oog

Stap 8
Als jullie klaar zijn met het maken van de canon gaan jullie bij afsluiting een presentatie voorbereiden.

Stap 9
Vul het peerassessment in.

Stap 10
Wanneer alles is afgerond leveren jullie de volgende zaken in bij de docent, die jullie werk vervolgens gaat beoordelen.

1. De poster,
2. Het boekje,
3. De peerassessment,
4. Het plan van aanpak,
5. Het logboek
.