HOME INLEIDING OPDRACHT VERWERKING BRONNEN AFSLUITING DOCENT
 

Neokolonialistische inmenging


Begripsbepaling
Neokolonialistische inmenging: Als een land zich blijft bemoeien met een voormalige kolonie of zich blijft inmengen in politieke kwesties van dat land.
Landen kunnen dit doen omdat ze zich (voor een deel) nog verantwoordelijk voelen voor de oud-kolonie of omdat ze nog macht willen uitoefenen in dat land om er zelf beter van te worden.