HOME INLEIDING OPDRACHT VERWERKING BRONNEN AFSLUITING DOCENT
 

Kolonie


Begripsbepaling

Uit de dikke Van Dale:
(...)Wingewest buiten het eigen gebied van de natie (het land) gesticht om handel te drijven, (...) enz.
Synoniem. Volksplanting (...)
(Staatkundige)kolonie (1) onder eigen bestuur, maar waarvan de opperste regeringsorganen in het moederland gevestigd zijn(...).