HOME INLEIDING OPDRACHT VERWERKING BRONNEN AFSLUITING DOCENT
 

Volksvertegenwoordiging


Een raad van mensen uit de bevolking die meebeslissen over besluiten van de regering.
In 1848 had nog lang niet iedereen stemrecht. Alleen rijke mannen, die voldoende belasting konden betalen, kregen stemrecht en konden zichzelf verkiesbaar stellen om mee te beslissen over Nederland. Dit heet censuskiesrecht. Pas in 1919 was er algemeen kiesrecht voor alle mannen en vrouwen in Nederland.