HOME INLEIDING OPDRACHT VERWERKING BRONNEN AFSLUITING DOCENT
 

Guerrillaoorlog


Begripsbepaling

Uit de dikke Van Dale:
(...)Geheel van militaire operaties in vijandelijk gebied of door de vijand bezet gebied, uitgevoerd door ongeregelde, veelal inheemse strijdkrachten(...).

In Suriname voerden de indianen in het begin van het koloniale tijdperk guerrillaoorlogen tegen de Europeanen. Later gingen de marrons dit ook doen tegen de.
Groepen die een guerrillaoorlog uitvoeren zijn vaak qua aantal en wapenuitrusting minder sterk als de tegenstander, maar door hinderlagen in bebost gebied en door snelle verrassingsaanvallen zijn ze erg gevaarlijk voor hun vijand.